Friday, September 11, 2009

Trapo: Ibasura Na, Pt.2

Sa ating pagpapatuloy, isaisip pa rin natin ang tinuro sa atin ng Lord with regards to discerning character: Kung ano ang nasasa puso iyon ang lalabas sa bibig at Sa pamamagitan ng bunga makikilala ang puno.

Ang tanong ay ito: Sino sa mga tumatakbong pagka-presidente ang may character, may mabubuting katangian at abilidad?

Una, let us first consider Erap. Common knowledge - si Erap ay lumaking siga-siga. Siya ay kinilalang maton. Kicked out sa Ateneo. Galing sa mayamang pamilya. Adored movie superstar. Babaerong maraming mistresses. Naging mayor, senador, vice-president, president. Kicked-out sa Malacanang ng People Power. Convicted plunderer. Tumanggap ng presidential pardon. Still popular enough to be recognized as a legitimate contender.

Para sa akin, Erap is the symbol of what is wrong with our country. He has no character but the Filipino people knew that, still he became president. This tells me that for the Filipino character does not matter. They engage in romanticism. They believe in magic. That was then. How about now?

This is what Erap said to Agence France-Presse shortly after Senator Aquino's declaration to run for president: Let us let the people decide, not the elites and the bourgeois.

Interesting choice of words. Matagal ko nang hindi naririnig ang salitang bourgeois dito sa ating bayan mula pa nang bumagsak ang economiya ng Soviet Union at ito ay nagkawatak-watak. Is this because ang resulta ng analysis ng mga political advisers ni Erap ay mananalo lamang siya if he can turn this election into a class struggle - - the rich against the poor, the wage-earners against the capitalists?

A powerful man without character is a danger to anyone. A charismatic powerful man without character is a danger to the entire country. Napatunayan na yan.

Former President Estrada will sooner or later realize that he has no chance of winning. He will eventually withdraw in favor of Senator Aquino in order to save face.

No comments:

Post a Comment