Wednesday, December 31, 2008

Politician Beats Up Defenseless Man and Son Over Golf

Laman ng mga pahayagan ngayon ang pagbubugbug diumano ng Lanao Del Sur Mayor Nasser Pangandaman Jr. habang ang amang DAR chief ay nanonood lamang sa negosyanteng Delfin Dela Paz at sa anak nitong 14 na taong gulang sa isang golf course. Mahirap mang isipin pero parang nagiging pangkaraniwan na ang pangaabuso ng kapangyarihan ng ating mga opisyal ng gobyerno. Importante ang magandang asal o good moral character sa isang opisyal dahil naniniwala tayo na ang kanilang posisyon ay pinanhintulot ng Diyos. Mataas ang inaasahan natin sa mga opisyal dahil pinahiram sila ng kapangyahiran upang magserbisyo sa publiko. Bilang ordinaryong mamamayan, layunin nating pagmasdan ang mga kilos at desisyon ng ating mga opisyal kung ito ay tugma sa kanilang kinauupuan posisyon. Kabilang dito ang ipaalam sa kanila kung sila ay lumalabag sa kanilang tungkulin. Pero mas mahalaga bilang mamamayan na tayo mismo ay mamuhay ng maayos at hindi tularin ang di magagandang asal ng ilan nating opisyal. Dahil ano mang kapangyarihan o kayamanang hawak natin, maliit man o malaki ay mula sa Diyos at di pangsarili lamang.

No comments:

Post a Comment