Friday, December 11, 2009

Tunay na Mukha ni Santa

Di ko alam kung paano minana ng Philippines ang paniniwala kay Santa Claus pero karamihan ng mga bansa sa buong mundo ay may sariling version ng Santa o naniniwala sa isang “gift-giver” tuwing pasko. But do you ever wonder kung anong tunay na itsura ni Santa Claus? Click here to find out and more importantly try to read who the real Santa Claus is - Saint Nicholas, a former bishop from Turkey who loves children and witnesses Christ’s love for others.

No comments:

Post a Comment